Jesteś na: Strona główna Budownictwo i akcesoria Silniki spalinowe

Silnik spalinowy to rodzaj silnika, który wykorzystuje w swojej pracy sprężanie i rozprężanie tzw. czynnika termodynamicznego, wskutek czego wytwarzany zostaje moment obrotowy albo siła. Gaz nieogrzany jest sprężany, natomiast gaz ogrzany jest rozprężany. Energia uzyskana w wyniku sprężenia zimnego gazu jest mniejsza, niż energia powstała w wyniku rozprężenia. Pozyskana w taki sposób energia jest zużywana do sprężania gazu oraz napędu maszyny, w której kostrukcji został użyty silnik spalinowy. Gorący gaz jest wytwarzany wskutek spalania paliwa, dlatego ten rodzaj silnika nazywany jest spalinowym.

Silniki spalinowe działają na jednej podstawowej zasadzie. Zimne powietrze pobrane z otoczenia jest zasysane, a następnie sprężane. W wyniku tych procesów rośnie jego temperatura i ciśnienie. Wskutek spalania paliwa, sprężony gaz jest ogrzewany do odpowiednio wysokiej temperatury. Podgrzany gaz poddawany jest rozprężeniu w turbinie lub w cylindrze, posiadającym ruchomy tłok. Uzyskana w taki sposób energia mechaniczna jest wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania energetycznego, niezbędnego do sprężenia zimnego gazu oraz napędu maszyny.

Do sprężania i rozprężania gazów może dochodzić zarówno w przypadku maszyn tłokowych, jak i przepływowych. Silnik turbinowy wykorzystywany jest do użytku w maszynach przepływowych, składa się on z osobnych elementów, jakimi są komory spalania, sprężarki oraz turbiny. Natomiast w przypadku maszyny tłokowej wszystkie procesy (takie jak sprzężenie, rozprężenie i spalanie paliwa) zachodzą w jednej przestrzeni, która ograniczona jest za pomocą tłoka, głowicy i ścianek cylindra.

Silniki spalinowe można podzielić ze względu na różne kryteria. Jednym z nich jest np. sposób spalania. Zgodnie z nim można podzielić silniki na:

  • silniki spalania zamkniętego - gaz wsysany do silnika może mieć zmienny skład, silnik posiada wewnętrzne spalanie,
  • silniki spalania otwartego - gaz wsysany do silnika musi mieć stały skład, jest to silnik gazowy o zewnętrznym spalaniu.

Kolejnym kryterium podziału silników spalinowych jest ciśnienie, wytwarzane w kolektorze ssącym. Możemy wyróżnić silniki wolnossące oraz silniki doładowane. Ten drugi typ dzieli się na silniki wysokodoładowane, silniki średniodoładowane, silniki niskodoładowane. 

Pod względem czynnika roboczego, rozróżniamy:

  • silniki tłokowe,
  • silniki turbinowe,
  • silniki odrzutowe.

Najpopularniejszymi silnikami są silniki spalinowe tłokowe, o ruchu posuwisto-zwrotnym tłoka.