Kły tokarskie to specjalnie wyprofilowane elementy metalowe, służące do mocowania lub podtrzymywania przedmiotu obrabianego. Pod względem budowy i rodzaju wykorzystania, kły tokarskie można podzielić na dwa typy:

  • kły tokarskie stałe,
  • kły tokarskie obrotowe.

Kły tokarskie stałe są zbudowane z chwytu, części cylindrycznej oraz części roboczej. Umieszczony na konstrukcji krótki czop jest wykorzystywany do wybijania kła z gniazda. W części roboczej stożka może występować ścięcie, które umożliwia przetoczenie w całości czoła obrabianego przedmiotu. W przypadku gniazda z osadzonym kłem, gdzie nie ma przelotu, stosuje się kły z nakrętką, która umożliwia wyciągnięcie kła z gniazda. Kły stałe zacznie lepiej sprawdzą się w ciężkich pracach tokarskich. 

Kły tokarskie obrotowe są stosowane do koników tokarki. Są one wykorzystywane do zapobiegania tarciom części roboczych kła i powierzchni stożkowej nakiełka. Aby zwiększyć poziom uniwersalności zastosowania kłów obrotowych, konstruuje się tzw. kły składane, które charakteryzują się wymiennymi końcówkami. Kły tokarskie obrotowe najczęściej znajdują zastosowanie we wrzecionach tokarki z dużymi prędkościami obrotowymi, a także w przypadku lżejszych robót.

Kły tokarskie, bez względu na to, czy są stałe, czy też obrotowe, stanowią nieodłączny element wyposażenia tokarki. Funkcją kła tokarskiego jest przede wszystkim prawidłowe zamocowanie i podtrzymanie obrabianego, współosiowego detalu. W naszym sklepie dostępne są różne rodzaje kłów, z podziałem na poszczególne zastosowania, typy obrabianych materiałów, a także samej budowy kłów tokarskich.

Powody, dla których mocuje się przedmioty obrabiane na tokarce:

  • na uchwyt zostają przenoszone siły skrawania,
  • ustalone zostaje położenie przedmiotu w stosunku do osi obrotu wrzeciona,
  • na przedmiot obrabiany zostaje przeniesiony moment obrotowy z wrzeciona.

Przedmiot obrabiany w stosunku do osi obrotu wrzeciona tokarki ustalany jest za pomocą bazy ustawczej, którą może być np. oś obrotu przedmiotu, powierzchnia wewnętrzna lub zewnętrzna albo jednocześnie powierzchnia i oś. Na podstawie tego da się wyróżnić cztery podstawowe sposoby, zgodnie z którymi przedmiot mocowany jest na tokarce. Są to kły, uchwyty, trzpienie, uchwyty z dodatkowym podparciem za pomocą kłów. 

Mocowanie za pomocą kłów jest jednym z tańszych i prostszych rozwiązań dostępnych na rynku. Jednak ze względu na dosyć lekkie osadzenie zabieraka na obrabianym przedmiocie, stosowany jest najczęściej w obróbce wykańczającej i półzgrubnej.